KnihovnaSlužby naší knihovny jsou k dispozici pouze členům ČATA.
V případě zájmu o zapůjčení či nahlédnutí do literatury, prosím, kontaktujte našeho knihovníka Mgr. Martina Koska, MBA na e-mailu . Naše knihovna není klasickou knihovnou. Předem vám proto děkujeme za pochopení.

 

Přehled literatury s TA tematikou, která je vám k dispozici

Seznam monografií TA

TAJ – Journal of Transactional Analysis

Slovník TA pojmů – překladový (v Anglickém, Německém a Českém jazyce)

 

SEZNAM MONOGRAFIÍ

Seznam knih je řazen abecedně dle názvu knihy.

A

A PICTORIAL REFERENCE TO THE BASIC CONCEPTS OF TA J.Smith, 2001, 0-9579087-0-9.
A DISCUSSION OF EGO STATES AND EGO STATE NETWORKS J.L. Schiff, 1978,
A DISCUSSION OF EGO STATE PATHOLOGY J.L. Schiff, 1980,
ANALÝZA KOMUNIKACE S KLIENTY V NÍZKOPRAHOVÉM SŘEDISKU DROP IN o.p.s. S VYUŽITÍM TRANSAKČNÍ ANALÝZY N.T.Staňková, 2012,diplomová práce

B

BEHAVIOURAL MANAGEMENT IN THE CLASSROOM S.Newll, D.Jellery, 2002, 1-85346-826-6

BERATUNG ZUR LEBENSBEWALTIGUNG  H.Hagehulsmann, 2011, 978-3-87387-767-2

BERATUNG ZU PROFESSIONELEM WACHSTUM  H.Hagehulsmann, 2007, 978-387387-654-5
BLUDNÉ CESTY LÁSKY H.Jellouschek, 2009,978-80-7367-606-3
BORN TO WIN M.James, D.Jongeward, 1997,

C

CASTEXIS READER J.L.Schiff, 1975, 0-06045773-2

CIRCLE – FACE SYMBOLS, A visual Representation Model of the Ego States, Transactional Analysis with Children, E. Kleinewiese, 1988, 3-9800439-6-7
CLINICAL TRANSACTIONAL ANALYSIS W.H.Holloway
CLINICAL TRANSACTIONA
CO ŘEKNETE AŽ POZDRAVÍTE E.Berne, 2013
COUNSELLING FOR TOADSR.de Board, 1998, 978-0-415-17429-9
COUNSELLING,PSYCHOTHERAPY AND THE LAW P.Jenkins, 2009, 978-1-4129-0005-8

D

DESATERO TRVALÉ LÁSKY H.Jellouschek, 2008, 978-80-7367-361-1
DICTIONARY OF TRANSACTIONAL ANALYSIS T.Tilney, 2004, 1-86156-022-2

E

EXPLORATIONS IN TA W.F.Cornell, 2008, 978-0-89489-007-9
ERIC BERNE I.Stewart, 1992, 0-8039-8466-9
EGO STATES P.McCormick, 1977

EGO AND MINDFULNESS , New Transactional Analysis, G. Mohr , 2016, 978-3-86460-601-4

F

FAMILY THERAPY AND TRANSACTIONAL ANALYSIS J.S.Horewitz, 0-87668-381-2

G

GEFUHLE UND ERSATZGEFUHLE F.English, 1980, 3-921648-29-7

H

HELP FOR PARENTS OF CHILDREN 18M TO 3 YEASRS J.Clarke, 1986, 0-86683-453-2
HOW TO SOLVE PEOPLE PROBLEMS WITH TRANSACTIONAL ANALYSIS A.Wagner, 1981, 0-13-928184-3

HOW TO BE A TRANSACTIONAL ANALYST, A Workbook on the Major Schools and Approaches in TA, A. Lee, January 2012

CH

CHANGING LIVES THROUGH REDECISION THERAPY M.& R.Goulding, 1997, 0-8021-3511-0

I

INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY J.Moursund, R.Erskine ,2004, 0-534-51355-7
INDIVIDUAL AND ORGANISATIONAL TA FOR THE 21st CENTURY G.Mohr,2011,
ICH BIN O.K. DU BIST O.K. Thomas A.Harris,1973,

J

Jak si lidé hrají E.Berne, 2011,

K

?KOPFBEWOHNER? ODER:WER BESTIMMT DEIN DENKEN? M.Goulding, 1988,

L

LIFE SCRIPTS R.G.Erskine,2010,978 1 85575 662 5

M

MARRIAGE IS FOR LOVING M.James,1979, 0-201-03455-7

O

OBJAV SÁM SEBA M.Kleinová, 2003, 80-967980-6-5

P

PORADENSKÁ PRÁCE S “NEMOTIVOVANÝM” KLIENTEM pomocí konceptů TA v Nízkoprahovém středisku Drop In, o.p.s., Nora Titman Staňková, Martin Titman, Psychologie pro praxi 3-4/2015

PRAVIDLA LÁSKY H.Jellouschek, 2003, 80-7178-706-x
PRINCIPLES OF GROUP TREATMENT E.Berne,2005, 0-9757079-2-2
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND SUPERVISION OF SCHOOL PSYCHOLOGISTS V.S.Harvey, J.A.Struzziero, 2000, 978-1-4129-5326-9
PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERFAHREN L.Schlegel, 1993,

Q

QUANTUM TRANSACTIONAL ANALYSIS AND SPIRITUALITY A.W.Mqta, 2013,

R

REFLECTIVE PRACTICE AND SUPERVISION FOR COACHES J.Hay, 2007, 978-0335-22063-2
RELATING TO CLIENTSSu Fox,2008,978-1-84310-615-9

S

SKILLS IN TA COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY Ch.Lister-Ford, 2002, 0-7619-5696-4
SUFFERING IS OPTIONAL M.L.Halmowitz, 1976
SCRIPTS PEOPLE LIVE C. Steiner, 1990, 0-8021-3210-3
SPRECHSTUNDEN FUR DIE SEELE E.Berne ,1972,
SPONTAN LEBEN M.James, D.Jongeward ,1974,

T

TA FOR KIDS A.M.Freed, 1971, 0-84310376-0
TA FOR TOTS A.M.Freed, 1973, 0-8431-0375-2
TA TODAY I.Stewart, v.Joines, 1987, 2009,1-870244-00-1
TACTICS R.Napper,T.Newton, 2000, 0-9537956-0-8
TAKTIKA TRANSAKČNÍ ANALÝZY R.Napper,T.Newton,2010,978-80-247-2915-2
TAKING CHARGE OF YOUR OWN LIFE D.Midgley, 1992
TALK TO ME MUM AND DAD P.Drego, 1994
THE HEART OF THE MATTER C.Steiner,2009,978-0-89489-008-6
THE STATE OF THE ART, 1984
THE GESTALT APPROACH&EYE WITNESS TO THERAPY F.Perls, 1973
TRANSAKČNÍ ANALÝZA TERAPIE A PORADENSTVÍ G.Hennig, G.Pelz, 2008,978-80-247-1363-2
TRANSAKČNÍ ANALÝZA L.Schlegel, 2007, 80-88952-36-0

TRANSAKTIONSANALYSE SEIT  ERIC BERNE, Band I.: SCHULEN DER TA, THEORIE UND PRAXIS, G. Barnes at al ,1979

TRANSAKTIONSANALYSE SEIT  ERIC BERNE, Band II:F:ENGLISH AT AL, WAS WERD´ICH  MORGEN TUN? G. Barnes at al ,1980

TRANSAKTIONSANALYSE SEIT  ERIC BERNE, Band III:DU KANNST DICH ANDERN, G. Barnes at al ,1981

TRANSAKTIONSANALYSE, GEFUHLE UND ERSATZGEFUHLE IN BEZIEHUNGEN, Herausgegeben VON MICHAEL PAULA, F. English, 1980

TRANSACTIONAL ANALYSIS S. Woollams, M.Brown, 1978
TRANSACTIONAL ANALYSIS FOR TRAINERS J.Hay, 1996
TRANSACTIONAL ANALYSIS 100 KEY POINTS M.Widdowson,2010,978-0-415-47386-6
TRANSACTIONAL ANALYSIS APPROACHES TO BRIEF THERAPY K.Tudor,2002,0-7619-5681-8
TRANSACTIONAL ANALYSIS FOR TRAINERS J.Hay, 2009,978-1-907037-00-9
TRANSACTIONAL ANALYSIS IN ORGANIZATIONS S.Poelje, T.Steinert, 1996, 3-923064-68-3.
TRANSACTIONAL ANALYSIS PSYCHOTHERAPY Clarcson, 1992
TRANSACTIONAL ANALYSIS IN PSYCHOTHERAPY E.Berne, 1961, 0-285-64776-8
TRANSAKTIONSANALYSE IN DER BERATUNG I.Stewart, 1991, 3-87387-049-5
TRANSAKTIONSANALYSE WIE GEHT DENN DAS? U.Hagehulsmann,1992,3-87387-076-2
TA V PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPII CH.Lister-Ford Portál, 2006, 80-7367-085-2
TRANSACTIONAL ANALYSIS IN BRIEF S.Woollams, M.Brown, K.Huige 1974

U

UNDERSTANDING TRANSFERENCE L. Murdin, 2010, 978-1-4039-2118-5

W

WALKING THE TALK G.Barrow, T. Newton, 2004, 1-84312-185-9
WAS SAGEN SIE,NACHDEM SIE GUTEN TAG GESAGT HABEN? E.Berne, 1975
WEGE ZUR ORIENTIERUNG UND AUTONOMIE G.Kottwitz, V.Lenhardt, 1992
WEGE ZU MIR UND DIR BEI BORDERLINE-STORUNGEN G.Kottwitz et al., 1993
WEGE ZUR NEUENTSCHEIDUNG G.Kottwitz, 1980
Zpět na přehled

 

TA SLOVNÍK

Tento slovník má sloužit k orientaci čtenářů i překladatelů transakčně analytické literatury v již realizovaných překladech do českého jazyka.

Anglicky (EN) Německy (DE) Česky (CZ)
Adapted Child das angepasste Kind Přizpůsobené Dítě (PřDí)
adapting child das anpassende Kind přizpůsobivé Dítě
Adult der Erwachsene Dospělý (Do)
Adult ego-state der Erwachsene Ich-Zustand dospělý egostav
angular transaction die anguläre Transaktion úhlová transakce
antiscript das Antiskript alternativní scénař
attribution die Zuschreibung přisuzování vlastností
attunement die Übereinstimmung sladění, soulad, naladění
authenticity die Echtheit opravdovost
autonomy die Autonomie autonomie
awareness die Bewußtheit vnímavost (uvědomování si)
backlash der Widerstand prudká reakce, odpor
basic position die Grundposition základní pozice, východisko
be perfect sei perfekt být dokonalý
be strong sei stark být silný
blanking out (discounting) das Ausblenden vymazání (znehodnocení)
borderline syndrome das Borderline Syndrom hraniční syndrom
bound energy die gebundene Energie spoutaná energie
bull?s eye Schuss ins Schwarze trefa do černého
bull?s-eye transaction trefná transakce
cathect Mit Energie besetzen nabít/obsadit energií (emocionální/mentální)
cathected Mit Energie besetzt nabitý energií, katektovaný
challenge a) in Frage stellen a) zpochybnit, zpochybňovat; oponovat
b) die Aufforderung, Herausforderung b) výzva
Child das Kind Dítě (Dí)
Child ego-state der Kind Ich-Zustand dětský egostav
complementary transaction die parallele Transaktion Komplementární (paralelní) transakce
conditional/unconditional stroke die bedingte/unbedingte Zuwendung podmínečné/bezpodmínečn pohlazení
confrontation die Konfrontation konfrontace
confused Child das verwirrtes ?Kind? zmatené Dítě
congruency die Kongruenz Přiměřenost shoda???
constitution of the group die Gruppenzusammensetzung utváření skupiny
content/proces der Inhalt/das Prozess obsah/proces
constrict Behindern, einengen omezovat
contactful für Kontakte offen kontaktní; otevřený kontaktům
kontaktbereit
contain beinhalten ovládnout, zvládnout, obsahovat
contaminated Adult der getrübte Erwachsenen Ich-Zustand kontaminovaný Dospělý
contamination die Trübung kontaminace
contract der Vertrag smlouva
Controlling Parent der kontrollierende Eltern Ich-Zustand Kontrolující Rodič (KoRo)
corrective parenting die korrigierende Beelterung korektivní rodičovství
counter transference die Gegenübertragung protipřenos
counterinjunction die Gegeneischärfung příkaz
counterscript das Gegenskript alternativní scénář
counterscript slogan die Gegenskriptanweisung výrok alternativního scénáře (instrukce)
crazy Child das ?verrücktes? Kind poblázněné Dítě
Critical Parent der Kritische Eltern Ich-Zustand Kritický Rodič (KrRo)
cross the transaction with silence die Transaktion mit dem Schweigen zu kreuzen zkřížit transakci tichem
crossed transactions die gekreuzte Transaktion zkřížené transakce
currency of script die Skriptwährung platidlo scénáře
cut off from sich befreien odpoutat se od
cut-out message die unterbrechende Botschaft osvobozující poselství
dashed hopes zerschlagene Hoffnungen zmařené/nenaplněné naděje
dawning a) Klarwerden počátek; počáteční, začínající
b) Zum Bewußsein kommen
death bed scene die Szene am Totenbett scéna u smrtelné postele
decency der Anstand slušnost
Decisive Intervention die entscheidende Intervention rozhodující intervence
decommission ausser Betrieb setzen vyřadit z provozu
deconfuse the Child ego state die Entwirrung des Kindes zbavit dětský egostav zmatku (vyvedení dítěte ze zmatku)
decontamination die Enttrübung dekontaminace
defence das Abwehr obrana
deficit der Mangel nedostatek
defining bestimmend definující, určující
delegation die Delegation delegování/ postoupení
delicate sensibel citlivý, jemný
demon der Dämon ďábel
despondency Die Verzweiflung malomyslnost, skleslost, klesání na mysli
Diagnosis of ego states Ich-Zustand Diagnose Diagnóza egoistavů
discomfort Das Unbehagen neklid, nepohoda
discount matrix die Abwertungmatrix matice devalvací
discount, discounting die Abwertung devalvace (shození, znehodnocení)
dishearten deprimieren, entmutigen skličovat, deprimovat
disinterested desinteressiert nezaujatý, nestranný
disowning ablehnen zříkání se
disregard die Missachtung neúcta, znevažování
disruption of contact das Unterbrechen des Kontaktes narušení kontaktu
distancing distanzierend odstup
distinct bestimmt zřetelný
distress Not, Kummer rozrušení; soužení, utrpení, strádání; trápení
don?t (do anything) Mach nicht´s nedělej (nic)
don?t be a child sei kein Kind nebuď dítětem
don?t be close sei nicht nah nebuď blízký
don?t be important sei nicht wichtig nebuď důležitý
don?t be well (healthy) sei nicht gesund nebuď v pořádku (zdravý)
don?t be you sei nicht Du selbst nebuď sám sebou
don?t belong gehöre nicht dazu nepatři
don?t exist existiere nicht neexistuj
don?t feel hab keine Gefühle neměj pocity
don?t grow up sei nicht erwachsen nedospěj
don?t succeed sei nicht erfolgreich neuspěj
don?t think denk nicht nemysli (nepřemýšlej)
drama of childhood das Kindheitsdrama drama dětství
drama triangle das Dramadreieck dramatický trojúhelník
dramatisation die Dramatisierung dramatizace, divadelní ztvárnění/střet
drive (to health) antreiben tíhnutí (ke zdraví); nutkání, pud, touha
driver der Antreiber hnací síla
early scene work důsledek raných situací
ego image Ich-Bild obraz ega
ego state Ich-Zustand egostav, stav ega
ego strength/weakness Ich-Stärke/Ich-Schwäche síla/slabost ega
ego unit Ich-Unit ego-jednotka
egogram das Egogramm egogram
eidetic Eidetisch, anschaulich eidetický
electrode die Elektrode elektroda
embellishment Verschönerung přikrášlení
emergency cord die Notbremse záchranná brzda
engage with Hineinziehen, sich binden zapojit, vtáhnout
engulfment die Überflutung zaplavení
episcript das Episkript episcénář
epitaph der Grabspruch epitaf
escape hatch die Hintertür úniková cesta
established (behaviour) festgefahrenes Verhalten vžité (chování)
estrangement das Entfremdungserlebniss Odcizení
excitement die Aufregung rozechvění, dychtivost
exclusion der Ausschluss vyloučení
existential pattern analysis die Analyse existentieller Verhaltensmuster analýza existenciálních vzorců chování
existentiol position die Grundeinstellung základní pozice
explicit instructions die offenen Instruktionen přímé návody
exquisite attention die ausserordentliche Ausmerksamkeit mimořádná pozornost
externalize externalisieren vynést na světlo
family script das Familienskript rodinný scénář
felt experience das Erlebniss Prožitky
felt reality das Realitätserlebniss prožívaná realita
focused listening das gerichtete Zuhören zaměřené naslouchání
foresight die Voraussicht pohled dopředu (předvídání, prozíravost, obezřetnost)
frame of reference der Bezugsrahmen vztahový rámec
Free Child Freies Kind Svobodné Dítě (SDí)
functional ego state model das Funktions-Ich-Zustandsmodell funkční model egostavů
gain from neurosis der Neurosengewinn zisk z neurózy
gallows humour das Galgenhumor šibeniční humor
gallows laughing das Galgenlachen šibeniční smích
gallows transaction die Galgentransaktion šibeniční transakce
game das Spiel hra
game identification das Spielerkennen rozpoznání hry/her
game pay-off das Spielgewinn zisk ze hry
genuine echt opravdový
grandiosity die Grandiosität, Übertreibung přehánění
gritty mutig odvážný
group apparatus das Gruppenapparat skupinový motor (aparát)
group authority die Gruppenautorität autorita skupiny
group canon das Gruppenkanon skupinový kánon
group culture die Gruppenkultur skupinová kultura
group dynamics die Gruppendynamik dynamika skupiny
group hero der Gruppenheld skupinový hrdina
group imago das Gruppenimago duch skupiny
group structure die Gruppenstruktur struktura skupiny
group therapy die Gruppentherapie skupinová terapie
guided fantasy die geleitete Phantasie řízená fantazie
hamartic script das tragische Skript tragický scénář (scénář se sebedestruktivním tragickým zakončením)
here-and-now hier-und-jetzt tady a teď (situace tady a teď)
hindsight der Rückblick pohled zpět
humility die Bescheidenheit pokora, skromnost
hunger der Hunger, das Grundbedürfniss hlad po něčem (základní potřeba)
hurry up beeile dich spěchej
immutable unveränderlich nezměnitelný, neměnný
impasse der Engpass slepá ulička
impotent unfähig, machtlos bezmocný
incident hunger eigene Bedürfnisse neodbytný hlad
incisive einschneidend pronikavý
inconsistency Unbeständigkeit rozporuplnost
indulgent mild, schonend shovívavý
initial counselling plan der Beratungplan am anfang výchozí poradenský plán
initial working agreement die Anfangs Arbeitsvereinbarung výchozí pracovní dohoda
injunction die Grundbotschaft/Einschärfung zákaz
insight die Einsicht vhled
insightful laugh Einsichtslachen pronikavé (bystré) zasmání
instruction die Anweisung instrukce, příklad a návod
intact Unberührt, intakt nedotčený
integrity die Integrität integrita; poctivost, bezúhonnost
interested inquiry sich mit dem Interese fragen se zájmem se ptát
internal release die interne Befreiung vnitřní osvobození
interpretation die Interpretation výklad, interpretace
interrogate fragen zjišťovat
intimacy die Intimität blízkost, blízký vztah
intrapsychic contact der intrapsychische Kontakt vnitřní psychický kontakt
introject das Introjekt zvnitřnění, introjekt (zvnitřněná představa druhých o mně)
introjected introjiziert zvnitřněný
invaded (boundary of the Adult ego state) diverletzte Ich-Zustandgrenze des ER narušená (hranice dospělého egostavu)
kick against sich wiedersetzen vzepřít se
little fascist der Kleine Faschist Malý Fašista
little professor der Kleine Professor Malý Profesor (mudrlant)
locum Wird im Deutschen auch so verwendet náhradník, zástupce (zvl. lékaře n. kněze)
loneliness die Einsammkeit osamělost
loving encouragement liebevolle Ermutigung láskyplné povzbuzování
low-key stroke die gemässige Anerkennung umírněné pohlazení
make initial challenges (to the frame of reference) den Bezugsrahmen in Frage stellen začít zpochybňovat (referenční rámec)
make sense verständlich pochopit
message die Botschaft poselství
midsight Keine Übersetzung gefunden mezi-pohled
mindset Keine Übersetzung gefunden přístup, postoj
miniscript das Miniskript miniscénář
mirror exercise die Übung mit dem Spiegel cvičení se zrcadlem
mode der Stil styl
modelling Vorbild modelování; utváření vzorem
modelling in the present Vorbid im hier-und-jetzt vytváření vzoru v přítomnosti
mood die Stimmung rozpoložení, nálada
multiple chairs technique die Arbeit mit mehreren Stühlen technika více židlí
mythical hero Der mythischeHeld mytický (scénářový) hrdina
Natural Child das natürlicheKind Přirozené Dítě
neopsyche die Neopsyche neopsyché (Já vyvinuté tady a teď)
no joy script ?freudlos? Skript scénář ?bez radosti?
no love script ?lieblos? Skript scénář ?bez lásky?
no mind-script ?kopflos? Skript scénář ?bez rozumu?
non-entitlement kein Anspruch neoprávněnost
non-script cure outcome das Resultat ohne Skriptheilung výsledek nezahrnující vyléčení ze scénáře
non-verbal commands or cues die nonverbalen Anweisungen oder Hinweise neverbální nařízení nebo náznaky
notion die Vorstellung představa
Nurturing Parent fürsorgliches Eltern-Ich Pečující Rodič (PeRo)
on the spur of the moment impulsiv, kopflos bez přemýšlení, impulsivně, bezhlavě
one-down der Nachteil nevýhoda
ongoing fortgesetzt pokračující, trvající, nepřerušený
operational einsatzfähig akceschopný; operacionální
orthriogenesis Keine Übersetzung gefunden ortriogeneze
over protective überfürsorglich příliš ochraňující
over-controlling zu stark kontrolierend příliš kontrolující
Parent das Elternteil Rodič (Ro)
Parent ego state der Eltern Ich-Zustand rodičovský egostav
parent figure die Eltern-Figur rodičovská postava
parental interview das Eltern-Interview rozhovor s rodičem
parental laughter das Eltern-Lachen rodičovský smích
parentification die Parentifizierung přechod k rodičovskému stavu
pastime Der zeitvertreib zábava
pattern das Muster vzorec, schéma
pay-off die Endauzahlung zisk (konečný výsledek)
peace of mind die Seelenruhe duševní klid, duševní pohoda
pent-up angestaut potlačený, zadržovaný
perceived truth die wahrgenomenne Wahrheit vnímaná pravda
perennial beständig, dauernd neutuchající, trvalý
permission die Erlaubniss Svolení
persecutor der Verfolger Trestající
persistent ego-state der persistierende Ich-Zustand přetrvávající egostav
phenomenological recall das phänomenologische Nachvollziehen fenomenologické vybavování
pig Parent der Schweine Eltern-Ich-Zustand škodlivý Rodič (negativní forma magického Rodiče)
pitfall die Falle nástraha
please me Tu?s mir zu liebe potěš mě
pleasure principle das Lustprinzip princip slasti
Protection, permission, potency (three Ps) Erlaubiss – Schutz ? Stärke (die drei ESS) Svolení, ochrana, moc,(tři P)
power play das Machtspiel přesilová hra
powerful machtvoll vlivný
PPP (permision, protection, potency) die therapeutische Triade (Erlaubniss, Schulz, Stärke) terapeutická triáda (svolení, ochrana, moc)
primal image das Primärbild prvotní obraz
primal judgement die primäre;Meinung prvotní úsudek
principle of reality das Realitätsprinzip princip reality
professional authority die profesionelle Autorität odborná autorita
provocation der Anreiz podnět, podpíchnutí
questioning attitude fragende Haltung postoj kladení si otázek
racket feeling das Maschengefühl zástupný pocit
racket-system das Maschensystem systém zástupců
rapprochement die Annäherung sbližování
reality testing Realitätstestung testování reality
realization das Verwiklichen, die Durchführung zjištění
reassurance Rückversicherung ujišťování
recapturing wiedererlangen znovunabytí
recast überarbeiten přepracovat
rechild (self rechild) Neue Kinderfahrungen gewinnen přetavit (v sobě) Dítě
reclaim zurückgewinnen znovu získat
recognition die Anerkennung uznání
recontracting die Vertragsänderung změna smlouvy
recount erzählen vyprávět
recur sich wiederholen opakovat se, být stálý, trvalý
redecision die Neuentscheidung nové rozhodnutí
redecision therapy die Neuentscheidungtherapie terapie cestou nového rozhodnutí
reinstate context der Kontext wiedereinsetzten znovu dosadit kontext
relic das Relikt ?relikt?, pozůstatek
relinquish loslassen upustit od, vzdát se
reparent (self reparent) Neubeeltern, (selbstbeeltern) přetavit (v sobě) Rodiče
rescuer der Retter zachránce
resistance der Abwehr odpor
retune neueinstimmen znovu naladit, přeladit
reversal die Umkehrung zvrat
revitalise revitalisieren vzpružit, znovu oživit
role model das Rollenmodell vzor, příklad
screen out ausschliessen vyloučit, držet od těla
screen-memory dieDeckerinnerung skrytá vzpomínka
script apparatus der Skriptapparat scénářový aparát
script check list der Skriptfragebogen scénářový dotazník
script cure die Skriptheilung vyléčení ze scénáře
script drama das Skriptdrama drama podle scénáře
script matrix die Skriptmatrix scénářová matice
script outbreak der Skriptausbruch scénářový výbuch
Script Parent das Skript-Elternteil Rodič ze Scénáře
script pay off der Skriptgewinn scénářový výsledek; zisk ze scénáře
script signal das Skriptsignal scénářový signál
script sign das Skriptzeichen scénářové znamení
script story die Skriptgeschichte scénářový příběh
script theme das Skriptthema téma scénáře
script world die Skriptwelt svět scénáře
second nature zweite Natur druhá přirozenost
seek out aussuchen vyhledat
seesaw effect der Schaukeleffekt efekt houpačky
self das Selbst
self reparenting die Selbstneubeelterung přetavení Rodiče v sobě
self-actualization die Selbstrealisation seberealizace
self-agency die Selbstbeherschung ?? sebevláda
self-approval das Selbsbewerten sebeocenění, sebechvála
self-awareness das Selbstbewustsein sebeuvědomování
self-containment die Selbstbeherschung sebeovládání
self-knowledge das Selbserkennen sebepoznání
self-protective strategies die Selbstverteidigungstrategien sebeobranné strategie
sense of Self das Selbstgefühl vnímání vlastního Já
setback der Rückschlag zhoršení, pokles, zvrat; překážka (v postupu)
significant other die bedeutsame Person blízká osoba, protějšek
smothering unterdrücken dusící
sole einzig, allein výhradní
specification das Präzisieren upřesnění
specify präzisieren upřesnit
spellbreaker die befreiende Botschaft osvobozující poselství (od kletby)
stage die Bühne jeviště
stay the course zum Ende bringen dotáhnout věc do konce
steadfast unwandelbar, unveränderlich pevný, neochvějný
strength die Stärke přednost, silná stránka, síla
stroke balance die Zuwendungsbalance bilance pohlazení; rovnováha pohlazení
stroke economy die Zuwendungs-Ökonomie zacházení s pohlazením
stroke pattern das Zuwendungsmuster schéma pohlazení
stroke; to stroke die Zuwendung, zuwenden pohlazení, náklonnost; pohladit, ocenění
stroking profile das Zuwendungs-Profil profil pohlazení
structural analysis die Strukturanalyse strukturální analýza
structure hunger der Strukturhunger hlad po struktuře
substitution feeling das Ersatzgefühl zástupný pocit
sustaining intimacy die dauernde Nähe trvalý blízký vztah
symbiotic pattern das symbiotiche Muster symbiotické schéma
TA practitioner der TA-Praktizierende ten, kdo provozuje TA
therapeutic alliance die therapeutische Allianz terapeutické spojenectví
thoughtful rücksichtvoll, nachdenklich ohleduplný, pozorný
three cornered contract der Dreiecksvertrag třístranná smlouva
three P (potency, permision, protection) die therapeutische Triade terapeutická triáda (moc, svolení, ochrana)
time structuring die Zeitstruktur strukturování času
transaction die Transaktion (der Austausch) transakce (výměna)
transactional analysis (TA) die Transaktionsanalyse transakční analýza (TA)
transcultural work die transkulturelle Arbeit multikulturní práce
transference die Übertragung přenos
transference cure die Übertragungsheilung léčení přenosu
treatment contract der therapeutische Vertrag terapeutická smlouva
try hard streng dich an snaž se
turning point der Wendepunkt rozhodující okamžik
two chair work die Zweistuhlarbeit práce se dvěma židlemi
ulterior communication die verdeckte Komunikation skrytá (vedlejší) komunikace
ulterior transaction die verdeckte Transaktion skrytá transakce
unbinding die Befreiung uvolňování; uvolňující
unbound energy die ungebundene Energie nespoutaná energie
unconstrained zwangslos nenucený
underpin unterstützen podepřít, být oporou
victim das Opfer oběť
voluble stroke geläufige Zuwendung mnohomluvné pohlazení
well-defined klar definiert jasně definovaný
winner der Gewinner vyhrávající, vítěz
with a vengeance sehr energisch velmi silně, velmi energicky
withdrawal Rückzug stažení se
wound die Verletzung rána

Zpět na přehled

 

TAJ – Journal of Transactional Analysis

Časopis odebíráme od r. 2005. Vydavatelem je ITAA a vychází 4x ročně. Níže naleznete obsahy jednotlivých čísel.
K dispozici máme rovněž kompletní články z let 1971 – 2008, celkem 1630 článků (klikněte pro zobrazení jejich seznamu

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL July  2017 Volume 47 Number 3

Articles

Silvia Baba  Neal: The Impact of a Client´s Suicide

Emily Hunter Ruppert: Rebels and Sweethearts: Understanding Adaptive Styles

Martin Wells: The Spirit of Rebels and Sweethearts: Reflection on the Work of Emily Ruppert

Peter Milnes: The Pilgrim Model: Using TA to Explore the Spiritual Pathway Toward Meaning and Knowing

 

Book Reviews

Reviewed by Dianne F. Brooker: Healing the Nightmare, Freeing the Soul: A Practical Guide to Dreamwork Margaret M. Bowater

Reviewed by Marina Vasile: The Enigma of Desire: Sex , Longing, and Belonging in Psychoanalysis

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL April 2017 Volume 47 Number 2

Articles

John McLeod: Science and Psychotherapy: Developing Research-Based Knowledge That Enhances the Effectiveness of Practice

Anne de Graaf and Esther de Graaf: Incredibly Different and Amazingly Similar: A Debate on the (Im)possib?lity of Scientific Researce in the Human Sciences

Vladimir Goussakovski and Margarita Sizikova: Paradoxical Finding Regarding Therapist Empathy Based on Lenght of Professional Experience

Emma Haynes: Listening to the Voices of Women Suffering  Perinatal Psychological Distess

Barbara Horvath Rauter: Empirical Evidence  for TA Psychotherapy for the  Treatment of Chronic Pain

Salma Siddique: Ellipses: Cultural Reflexivity in TA Supervision

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL January 2017 Volume 47 Number 1

Articles

 

ValentinaTerlato: Secret Gardens and Dusty Roads: Psychological Levels and Defensiveness in Contracting Between Patient  and Therapist

Jo Stuthridge: Falling Apart and Getting It Together: The Dialectics of Disintegration and Intergartion in Script Change and Self- Development

Tony White: A TA Perspective on Suicide Risk Assessment

Anita Mountain: Using the OK Modes Model to Enhance Clarity in Comminication

Ken Mellor: Life the Hidden Template, Life Energy the Driving Force, Grounding th Action

 

Book Reviews

Reviewed by Brad Mc Lean: TA for Depression: A Step-by-Step Treatment Manual by Mark Widdowson

Reviewed by Edwar T. Nowak: Into TA: A Comprehesive Textbook on TA by William F. Cornell, Anne de Graaf, Trudi Newton, and Moniek Thunnissen, Editors

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL October 2016 Volume 46 Number 4

Articles

William F.Cornell: Failing to Do the Job: When the Client Pays the Price for the Therapist’s Countertransference
Helen Rowland: On Vulnerability: Personal Reflections on Knowing, Knowingness, and Meaning Making in Psychotherapy
Edward T. Novak: When Transgressing Standard Therapeutic Frames Leads to Progressive Change, Not Ethical Violations: Secret Garden Work
Diana Deaconu: A Life Yet to Be Found: On the Necessity and Fragility of Self-Inquiry
Helena Hargaden: The Role of the Imagination in an Analysis of Unconscious Relatedness
Elana Leigh and Joleen Silbert: Our Greatest Vulnerability in the Therapeutic Encounter: Being Human
Evelyne Papaux: The Role of Vulnerability in Supervision: From Pain to Courage, Inspiration, and Transformation
Kerryela Sampson: Shared Trauma: Time to Think
Steff Oates and Steven Kuchuck: Privacy, Hiding, Silencing, and Self-Revelation: A Conversation Between Steven Kuchuck and Steff Oates

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL July 2016 Volume 46 Number 3

Articles

Bernard Gentelet and Mark Widdowson: Paradoxical Alliances in Transactional Analysis Psychotherapy for Anxiety: A Systematic Adjudicated Case Study
Daniela Allamandri, Marina Baldacci, and Mario Augusto Procacci: Levels of Identity and Their Development
Antonela Fornaro: Rethinking Ego States in an Introsubjective Context
Anne de Graaf and Joost Levy: Are Transactional Analysis Training Program Groups Sufficiently Disturbing?
Ann Heathcote: Eric Berne and Loss
William F. Cornell: The Ever-Growing Library of TA

Book Reviews

Reviewed by N. Michel Landaiche, III: Educational TA: An Interval Guide to Theory and Practice
by Giles Barrow and Trudi Newton
Reviewed by Marco Mazzeti: TA in Contemporary Psychotherapy
by Richard G. Erskine
Reviewed by William F. Cornell: What You Really Need to Know About Conselling and Psychotherapy Training: An Essential Guide
by Cathy McQuaid
Reviewed by William F. Cornell: Psychodynamic Psychotherapy with TA: Theory and Narration of a Living Experience
by Anna Emanuela Tangalo

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL April 2016 Volume 46 Number 2

Conference Presentation

Farhad Dalal: The Individual and the Group: The Twin Tyrannies of Internalism and Individual Responsibility
Andrew Samuels: ?I Rebel, Therefore We Are? (Albert Camus): New Political Thinking on Individual Responsibility for Group, Society, Culture and Planet

Discussant Articles

Charlote Sills: How Do I Know Who I Am?
N.Michel Landaiche, III: Maturing as a Community Effort: A Discusion of Dalal’s and Samuels’s Perspectives on Groups and Individuals
Keith Tudor: Seeing the World in an Individual: A Discussant Paper
Servaas van Beekum: Thank God for Friday

Articles

William F. Cornel In Conflict and Community: A Century of Turbulence Working and Living in Groups
Zefiro Mellacqua When Spirit Comes to Mind: Furthering Transactional Analysis Understanding of Spirituality in Health and Psychopathology
Keith Tudor ?We Are?: The Fundamental Life Position

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL Januar 2016 Volume 46 Number 1

Articles

Servas van Beekum: Beyond th Concepts: Celebrating Eric Berne´s Legacy
Dmitri I. Shustov, Alexei V. Merinov , and Olga D. Tuchina: Episcript Transmission in Families of Alcohol-Depenent Men : Model and Clinical Observations
Servaas van Beekum: The Murderous Sibling
Vann S. Joines: Understanding Second-Order Structure and Functioning: Ego States Structures, Relational Units , and the Divided Psyche
Keith Tudor: Permission, Protection, and Potency: The Three Ps Reconsidered
Biljana van Rijn and Ciara Wild: Comparison of Transactional Analysis Group and Individual Psychotherapy in The Treatment od Depression and Anxiety. Routine Outcomes Evalution in Community Clinics

Book Review

Co-Creative Transactional Analysis: Papers, Response, Dialogues, and Developments by Keith Tudor and Graeme Summers
Reviewed by Maria Luisa De Luca

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL October 2015 Volume 45 Number 4

Articles

Anne de Graaf and Mil Rosseau: TA and Conflict Managment : Embracing Conflict as an Opportunity for Growth and Learning
Diane Salters : TA and Conflict Managment: A Response
Robin Hobbes: Speaking Up: Talking About Conflict
C.Suriyaprakash and Susan George: The Many Facets of Conflict: People, Systems, and Causes
Leonard P. Campos: Cultural Scripting for Forever Wars
Rod Sandle: Viewing Conflict Through a Reconsideration of the Application of Psychodynamic Sexual Theory in TA

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL July 2015 Volume 45 Number 3

Articles

Servaas van Beekum : A Relational Approach in Consulting : A New Formulation of TA Theory in the Field of Organization
Anna Emanuela Tangolo: Group Imago and Dreamwork in Group Therapy
William F. Cornell: Ego States in the Social Realm: Reflections on the Theories of Pio Scilligo and Eric Berne
Maria Theresa Tosi, Maria Luisa De Luca and Cinzia Messana: A Response to Cornell´s Ego States in the Social Realm: Reflections oh the Theories of Pio Scilligo and Eric Berne
Julie Hay and Ulrika Widén: The TA Proficiency Awards: A Social Action Initiative
Jaroslav Jagiela and Dorota Gebus: What´s In a Name ? Name Giving, Identity ang Script Formation
Pamela Levin: Ego states and Emotional Development in Adolescence

Book Reviews

Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy: In tha Expressive Language of the Livingby William F. Cornell Reviewed by Jon Sletvold
Relational Patterns, Therapeutic Presence: Concepts and Practise of Integrative Psychotherapyby Richard G.Erskine Reviewed by Edward T. Novak

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL April 2015 Volume 45 Number 2

Articles

William F. Cornell: Play at Your Own Risk : Games, Paly and Intimacy Lis Heath and Steff Oates : To Change or Not to Change : Reflections on the Role Games Play in Maintaining Psychic Equilibrium
Jo Stuthridge: All the World´s a Stage : Games, Enactment and Countertransference
Edward T. Novak: Are Games, Enactment and Reenactments Similar? No , Yes, It Depends
Sue Eusden and Alessandra Pierini: Exploring Contemplorary Views on Therapeutic Relating in TA Game Theory
Keith Chinnock and Karen Minikin: Multiple Conteporaneous Games in Psychotherapy: Psychodynamic and Political Perspectives

Book Reviews

A Game Free Life: The Definitive Book on the Drama Triangle and Compassion Triangle by the Originator and Author by Stephen B. Karpman, MD Reviewed by Nancy Porter- Steele
Surrounded by Madness : A Memoir of Mental Illnes and Family Secrets by Rachel Pruchno Reviewed by Arthur V. Hohmuth

 

TRANSACTIONAL ANALYSIS JURNAL January 2015 Volume 45 Number 1

Articles

Susannah Temple: Functional Fluency a její příspěvek k TA
Roberto Bestazza a Dela Ranci: Užití TA při práci s rodinami imigrantů
Sissel Knibe: Third-Degree Impasses z neurofyziologické perspektivy
Irene Messina a Marco Sambin: Berneova teorie kathexe a její vazby na moderní neurovědy
José Grégorie: Myšlení, teorie a zkušenosti

 

TA Journal (October 2014, No4)

Table of Contents

Letter from the Guest Coeditors (A.Heathcote, S.Oates)
THE IMPACT OF ABSENCE AND THE INEFFABLE QUALITY OF PROTOCOL (S.Oates)
WHEN RELIEF REPLACES LOSS: PARENTAL HATRED THAT FORECLOSES LOVING ATTACHMENT (E.T.Novak)
FAILURE AND SHAME IN PROFESSIONAL PRACTICE: THE ROLE OF SOCIAL PAIN? THE HAUNTING OF LOSS (N.M.Landaiche, III)
WHAT DO YOU SAY BEFOR YOU SAY GOOD-BYE? THE PSYCHOTHERAPY OF GRIEF (R.G.Erskine)
KEEPING OUR BALANCE: THE PROFOUND CHALLENGE OF LOSS (L.Heath)
GRIEF, MOURNING AND MEANING:IN A PERSONAL VOICE (W:F:Cornell)
NATALITY: AN ALETERNATIVE EXISTENTIAL POSSIBILITY (G.Barrow)
GIVING THE DEAD THEIR RIGHTFUL PLACE: GRIEF WORK WHIT THE FAMILY SYSTEM (E.Welford)
EMBRACING ETERNITY: A PSYCHOPHILOSOPHICAL EXPLORATION OF DEATH FROM THE VEDANTIC FRAME OF REFERENCE (C.Suriyaprakash, R.S.Geetha)

 

TA Journal (July 2014, No3)

Table of Contents

Letter from the Coeditor (W.F.Cornell)
AVOIDANCE,VICIOUS CYCLES AND EXPERIENTIAL DISCONFIRMATION OF SPIRIT:TWO NEW THEORETICAL CONCEPTS AND ONE MECHANISM OF CHANGE IN THE PSYCHOTHERAPY OF DEPRESSION AND ANXIENTY (M.Widdowson)
BRAKING THE CIRCUIT:THE POWER OF EMPATHY AND UNDERSTANDING INTERLOCKING RACKET SYSTEMS IN DEEPENING WORK WITH COUPLES (F.Parkin)
CONTRIBUTIONS TO A THEORY OF COMMUNICATION: BERNE?CYBERNETICS AND LINGUISTIC STRUCTURALISM (C.Berardo)
TRANSACTIONAL ANALYSIS: 50 YEARS LATER IN THEORY AND PRACTICE (W.F.Cornell)

 

TA Journal (April 2014, No2)

Table of Contents

Letter from the Guest Coeditors (M.Mazzetti,G.Jecht-Hennig,D.M.Poda)
Introducing New Coeditors
BEING A TRANSACTIONAL ANALYSIS CHILD THERAPIST:HOW WORKING WITH CHILDREN IS DIFFERENT (A.Pierini)
CHILDREN AND THEIR MONSTERS:CHILDHOOD TRAUMA AND TRANSACTIONAL ANALYSIS (S.Morena)
ON THE SEASHORE OF AN ENDLESS WORLD,CHILDREN PLAY:USING TRANSACTIONAL ANALYSIS IN PLAY THERAPY WITH CHILDREN (C.Chiesa)
ALICE IN WRITERLAND:WRITING AS A THERAPEUTIC TOOL AND A WAY TO UNDERSTAND ADOLESCENT NEEDS (C.Berardo)
THE CHALLENGE AND POTENTIAL OF THE DIGITAL AGE:YOUNG PEOPLE AND THE INTERNET (S.Evans)
?WHATEVER!? THE WONDERFUL POSSIBILITIES OF ADOLESCENCE (G.Barrow)
THE COLLECTIVE PARENT: THEORY AND PROCESS (C.Capoferri)

 

TA Journal (January 2014, No1)

Table of Contents

Letter from the Coeditor (William F.Cornell and Jo Stuthridge)
Introducing New Editorial Board Memberes
BEYOND SYMBIOSIS: THE ROLE OF PRIMAL EXCLUSIONS IN SCHIZOPHRENIC PSYCHOSIS (Z.Mellacqua)
LEARNING IMAGOES UPDATE (T.Newton)
THE DEVELOPMENT OF A PROCESS GROUP (A.Lee)
TRANSACTIONAL ANALYSIS TRANSFORMS COMMUNITY CARE WORKERES IN SOUTH AFRICA (K.Pratt, M.Mbaligontsi)
A TRANSACTIONAL ANALYTIC VIEW OF WAR AND PEACE (L.P.Campos)
A PSYCHIATRIST REFLECTS ON THE MEANING OF SOCIAL RESPONSIBILITY (M.Thunnissen)
AN ITALIAN TEAM USES TRANSACTIONAL ANALYSIS TO HELP CHILDREN IN BRAZIL (L.Bastianelli)

 

TA Journal (October 2013, No4)

Table of Contents

Theme Issue: PERSPECTIVES ON WORKING WITH GROUPS
Letter from the Coeditor (J.Stuthridge)
RELATIONAL GROUP PROCESS: DEVELPMENTS IN A TRANSACTIONAL ANALYSIS MODEL OF GROUP PSYCHOTHERAPY (R.G.Erskine)
RELATIONAL GROUP PROCESS: A DISCUSSION OF RICHARD ERSKINE´S MODEL OF GROUP PSYCHOTHERAPY FROM THE PERSPECTIVE OF ERIC BERNE´S THEORIES OF GROUP TREATMENT (W.F.Cornell)
BUILDING RESILIENCE: THE ROLE OF FIRM BOUNDARIES AND THE THIRD IN RELATIONAL GROUP THERAPY (H.Hargaden)
THE GROUP QUEST: SEARCHING FOR THE GROUP INSIDE ME, INSIDE YOU, AND INSIDE THE COMMUNITY (D.Deaconu)
LOOKING FOR TROUBLE IN GROUPS DEVELOPING THE PROFESSIONAL´S CAPACITY (N.M.Landaiche, III)
THE GROUP IN THE INDIVIDUAL: LESSONS LEARNED FROM WORKING WITH AND IN ORGANIZATIONS AND GROUP (A.de Graaf)
GROUP IMAGO AND GROUP DEVELOPMENT: TWO THEORETICAL ADDITIONS AND SOME ENSUING ADJUSTMENTS (K.Tudor)
TRAVEL MATES: TRANSACTIONAL ANALYSIS GROUPS FOR COUPLES (E.Cassoni,S.Filippi)
CHANGING THE FOCUS: THE IMPACT OF SIBLING ISSUES ON GROUP DYNAMICS(S.van Beekum)
HOW MANY PEOPLE ARE GATHERED HERE? GROUP WORK AND FAMILY CONSTELLATION THEORY(J.McQuillin, E.Welford)
LIVING IN GROUPS (R.R.Krausz)

 

TA Journal (July 2013, No3)

Table of Contents

LETTER FROM THE COEDITOR (B.Heiller)
COMBINING TRADITIONAL EGO STATE THEORY AND RELATIONAL APPROACHES TO TRANSACTIONAL ANALYSIS IN WORKING WITH TRAUMA AND DISSOCIATION (E.T.Novak)
LOVE, SEDUCTION, AND POWER IN THE PSYCHOTHERAPEUTIC RELATIONSHIP (V.Terlato)
TRANSACTIONAL ANALYSIS PSYCHOTHERAPY WITH A WOMAN SUFFERING FROM MULTIPL SCLEROSIS: A SYSTEMATIC CASE STUDY (J.McLeod)
STANDPLAY AND FAMILY CONSTELLATION: AN INTEGRATION WITH TRANSACTIONAL ANALYSIS THEORY AND PRACTICE (D.Salters)
THE APPLICATION OF TRANSACTIONAL ANALYSIS TO SPORTS PSYCHOLOGY (A.Nespoli)
Book Review: CATCH THEM BEFORE THEY FALL: THE PSYCHOANALYSIS OF BREAKDOWN REVIEWED by W.F.Cornell

 

TA Journal (April 2013, No2)

Table of Contents

LETTER FROM THE COEDITOR (A.Heathcote)
INTRODUCTION OF NEW EDITORIAL BOARD MEMBRES
BEING THERE: PLUNGING INTO RELATIONSHIP IN TRANSACTIONAL ANALYSIS SUPERVISION (On Receiving the Eric Berne Memorial Award) (M.Mazzetti)
ACCEPTANCE SPEECH ON RECEIVING THE 2012 ERIC BERNE MEMORIAL AWARD (R.R.Krausz)
THE NEW EMERGES OUT OF THE OLD: AN INTEGRATED RELATIONAL PERSPECTIVE ON PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT, PSYCHOPATHOLOGY, AND THERAPEUTIC ACTION (R.Little)
WE ARE ALL RELATIONAL, BUT ARE SOME MORRELATIONAL THAN OTHERS? COMPLETING THE PARADIGM SHIFT TOWARD RELATIONALITY (M.Soth)
OLD TRICKS, NEW DOGS: OLD TECHNIQUES WITH A NEW SENSIBILITY? (E.Leigh,J.Lasker)
I HAVE FOUND THE ENEMY AND IT IS ME: REFLECTIONS ON RAY LITTLE´S ?THE NEW EMERGES OUT OF THE OLD? (V.Joines)
HUMANISTIC AND INTERGRATIVE THERAPIES FOR ANXIETY AND DEPRESSION: PRACTICE-BASED EVALUATION OF TRANSACTIONAL ANALYSIS, GESTALT, AND INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPIES AND PERSON-CENTERED COUNSELING (B.van Rij, C.Wild)
SKIN AS A CONTAINER MEDIATING PRIMARY SELF-OTHER RELATIONSHIPS: AN EXPLORATION OF THE PSYCHOLOGICAL FUNCTION OF SKIN DISORDERS (K.Banks)
Book Review:SAVING NORMAL: AN INSIDER´S REVOLT AGAINST OUT-OF-CONTROL PSYCHIATRIC DIAGNOSIS? DSM-5, BIG PHARMA, AND THE MEDICALIZATION OF EVERYDAY LIFE by A.Hohmuth

 

TA Journal (July 2011, No3)

Table of Contents

LETTER FROM THE COEDITOR (J.Stuthridge)
TRANSFERENCE AS A MEASURABLE SOCIAL-COGITIVE PROCESS:AN APPLICATION OF SCILLIGO´S MODEL OF EGO STATES (P.Scilligo)
SOCIAL-COGNITIVE TRANSACTIONAL ANALYSIS:AN INTRODUCTION TO PIO SCILLIGO´S MODEL OF EGO STATES (M.L.De Luca,M.T.Tosi)
TA TOMORROW (I.Stewart,V.S.Joines)
WITH YOU AND ME IN MIND:MENTALIZATION AND TRANSACTIONAL ANALYSIS (L.Hawkes)
MINDFULNESS-BASED TRANSACTIONAL ANALYSIS (G.Žvekc,M.Černetič,M.Košak)
LIFE SCRIPTS:DEFINITIONS AND POINTS OF VIEW (R.G.Erskine-Editor,M.T.Tosi,M.O´Reilly-Knapp,R.Napper,F.English,J.Stuthridge)
TRANSACTIONAL ANALYSIS AND SPIRAL DYNAMICS (D.Salters)
Book Review:Agnes Le Guernic: SORTIR DES CONFLITS:METHODE ET OUTILS PRATIQUES,AVEC L´ANALYSE TRANSACTIONNELLE (Getting Out of Conflicts:A Method and Some Practical Tools whit Transactional Analysis) by L.Hawkes
LETTERS TO THE EDITOR

 

TA Journal (April 2010, No2)

Table of Contents

LETTER FROM GUEST COEDITORS (L.B.Kadis,P.T.Pearson)
REDECISION THERAPY AND SOCIAL JUSTICE (L.P.Campos)
REDEEMING THE FRUIT FLY:REDECISION WORK WITH A RECURRING DREAM (M.Bowater)
USING HYPNOSIS IN REDECISION THERAPY (S.R.Lankton)
USING A VARIETY OF METHODS TO FACILITATE REDESICIONS (C.A.Steele,N.Porter-Steele)
REDECISION THERAPY WITH PERSONALITY DISORDERS:HOW DOES IT WORK AND WHAT ARE THE RESULTS? (M.Thunnissen)
PSYCHOGENETICS IN REDECISION THERAPY:THE NEXT GENERATION OF COUPLES WORK (P.J.a A.Teachworth)
USING REDECISION THERAPY TO RESOLVE POSTDIVORCE IMPASSES AND LOSS(R.Steinberg)
COMBINING ONE-TO-ONE AND GROUP-AS-A-WHOLE WORK IN REDECISION GROUP THERAPY (V.S.Joines)
REDECISION THERAPY:UNDERAPPRECIATED DEVELOPMENTAL,RELATIONAL,AND NEUROCONSTRUCTIVE PROCESSES (J.R.Allen)
UNDERSTANDING THE POWER OF INJUNCTIVE MESSAGES AND HOW THEY ARE RESOLVED IN REDECISION THERAPY (J.R.McNeel)

 

TA Journal (January 2010, No1)

Table of Contents

LETTER FROM THE COEDITOR (A.Heathcote)
INTRODUCTION OF NEW COEDITOR AND EDITORIAL BOARD MEMBERS
RELATIONAL SCHEMAS THEORY AND TRANSACTIONAL ANALYSIS (G.Zvelc]
ANALYZING THE IMPACT OF PRIOR PSYCHOTHRAPY ON A PATIENT`S SCRIPT (M.Mazzetti)
HARRY POTTER, SCRIPT, AND THE MEANING OF LIFE (M. Thunnissen)
THE PSYCIC-SOMATIC CONTINUUM: PATHOLOGY, CURE, AND PREVENTION (M.R.Josepf)
UNDERSTANDING VIOLATIONS IN A RELATIONAL CONTEXT AND LEARNING RESPECTFUL ALTERNATIVES (S.Hoffman)
GIVING VOICE TO UNCONSCIOUS MEMORIES (M.Rosso, A.Senesi)

 

 

JUNFERMANN –  TA ZEITSCHRIFT FUR TRANSAKTIONSANALYSE

2002/1,3

2004/1,3

2/2005  FOCUS : Helena Hargaden : Then Weĺl Come from the Shadows

James  Allen : Garung

Nola Katherine Symor: Der Abhangigkeitskreislauf

FORUM : Fanita English: Brief zu Helena Hargadens Beitrag ” Schatten” (1)

Ulrike Muller: Brief  zu Helena Hargadens Beitrag ” Schatten” (2)

WERKSTATT : Sabine Kainz-Feise: Die sechs Ps auf der Intensivstation

Maxmilian Schneider: Synopse aus vier Entwicklungsmodellen

BUCHZEICHEN : Buchbesperchungen:

Manfred Guhrs, Claus Nowak – Trainingshandbuch zur  konstruktiven Gesprachsfuhrung. 101 Ubungen

mit   Anleitungen,  Handouts und Theorieinputs.

Hans  Jellouschek – Liebe auf Dauer. Die Kunst, ein Paar zu bleiben.

Jean Illsly Clarke et al.- How much is enough?

Ken Mellor, Elizabeth Mellor- Teen Stages. How to guide the journey to adulthood

AUGENBLICK MALL :  Daniela Dilthey:Unterwegs mit dem Trans. Oder : Nichts verschwindet, aber alles wandelt sich

 

3/2005  FOCUS : Harry Tyrangiel: Sinn, Unsinn, Wahnsinn. Grenzen (in) unserer Zeit

Keith Tudor : Die  Neo-Psyche: der Integrierende Erwachsenen- Ichzustand

FORUM : Leonhard Shlegel: Angewandte Psychologie ist keine Naturwissenschaft

Ulrike Muller. Auf den Spuren des Autonomiebegriffs

WERKSTATT : Beziehungsorientiertes Arbeiten

Bertrám Christoph: Beziehungsorientiertes  II

BUCHZEICHEN : Buchbesperchungen: 

CH. Sills and H. Hargaden ( Hrsg.) – Ego States.

J. W. Watkins and H. H. Watkins – Ego States – Theorie and Therapie.

P. Fonagy, G. Gergely et al. – Affektrelierung, Mentalisierung and die Entwicklung des Selbst,

B. Beebe, F. M. Lachmann – Sauglingsforschung und die Psychotherapie Erwachsener.

C. Rohde – Dachser and F. Wellebdorf (Hrsg.) – Inszenierung des Unmoglichkeiten.

A. Streeck- Fischer (Hrsg.) – Adoleszenz – Bindung – Destruktivitat.

AUGENBLICK MALL :  Renate Raschen – “Ja, wo laufen sie denn?”

Daniela Dilthey and Gabriele Frohme – Impressionne vom lindauer Kongres Mai 2005

 

2006/3,4

2007/2,3

 

 

Zpět na přehled