Podobnostní kontinuum

Popis dvoudenního workshopu s Janem Šimkem PTSTA (E)

V TAJ bude v brzké době publikován první český článek. Věnuje se Podobnostnímu kontinuu (Affinity Continuum), teoretickému modelu, který popisuje, jak si lidé osvojují dovednosti. Model pojmenovává stádia cesty k profesní autonomii na základě podobnosti osvojované dovednosti s ideálem, staví do kontrastu podobnost jevovou a podobnost podstatnou. Propojuje proces osvojování nové dovednosti s teorií pasivity, pojmenovává konkrétní devalvace charakteristické pro jednotlivá stádia a nabízí strategie, kterými leader nebo učitel může podpořit dosahování hlubší úrovně porozumění a učení.


V rámci workshopu budeme pracovat s charakteristikami jednotlivých stádií osvojování měkkých dovedností, provážeme teoretický model s jádrovou reflexí praxe, a zaměříme se na intervence, kterými dobrý leader může podporovat lidi, kterým pomáhá růst.

Termín:

21. – 22. 6. 2024 v Praze

Cena:
členové ČATA: 4.000,- Kč
zájemci mimo ČATA: 5.000,- Kč

Základy TA jsou výhodou, nejsou však podmínkou pro účast na workshopu.

Počet účastníků: 20

Jazyk: Čeština

Předběžnou přihlášku vyplňte, prosím, zde