Vzdělávání


Konzultant ČATA pro systematické vzdělávání v transakční analýze:
PhDr. Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA – od roku 2017 je členem evropské komise “Professional Training Standards Committee”.
Kontakt:

Trenéři TA v ČR:
PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., TSTA – P
PhDr. Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA – C
PhDr. Radmila Pikorová PTSTA – C
PhDr. Martina Javůrková PTSTA – C
Mgr. Jan Šimek PTSTA – E

Česká asociace transakční analýzy poskytuje vzdělávání pro členy asociace i pro zájemce z řad široké veřejnosti ve všech oblastech aplikací TA (psychoterapie – P, vzdělávání – E, organizace – O a poradenství – C). Jedná se většinou o 2-3 denní workshopy vedené lektorem s certifikací PTSTA či TSTA. Absolventi těchto workshopů obdrží od ČATA potvrzení (počet hodin teorie, sebezkušenosti a supervize). Supervize a sebezkušenosti jsou nejen nástrojem k sebepoznání, ale i jednou z podmínek k získání certifikace v transakční analýze (CTA). Jsou poskytovány odborníky se vzděláním v TA na úrovni CTA, CTA Trainer, PTSTA nebo TSTA.

V současné době jsou realizovány:

Advanced Training vedený lektorkou Uta Höhl-Spenceley, TSTA-C. Advanced Training se zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti TA v poradenství.

Mimo uvedených dlouhodobých výcviků organizuje ČATA i jednotlivé workshopy a semináře. V případě zájmu zprostředkovává supervize a přípravu ke zkouškám.

Informace o všech seminářích naleznete v části Aktuální workshopy.