Stupně vzdělání v TATA 101

je základní úroveň vzdělání v transakční analýze. Poskytuje hlavní přehled o jednotlivých konceptech a jejich aplikaci. Transakční analýza má celkem čtyři oblasti aplikací (psychoterapie, vzdělávání, organizace a poradenství), proto i vzdělávání je zaměřeno na konkrétní oblast.

 

CTA – Certifikovaný transakční analytik (Certified Transactional Analyst)

TTA – Školící transakční analytik (Teaching Transactional Analyst)

STA – Supervidující transakční analytik (Supervising Transactional Analyst)

PTSTA – Dočasně jmenovaný školící a/nebo supervidující transakční analytik (Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst)

TSTA – Školící a supervidující transakční analytik (Teaching and Supervising Transactional Analyst)

Uvedené úrovně certifikace jsou spojeny s teoretickými i praktickými znalostmi v oblasti transakční analýzy. Představují splnění dostatečného sebepoznání, hodin praxe a supervize.

 

Za označením úrovně certifikace následují písmena C, E, O nebo P označující oblast TA, ve které bylo certifikace dosaženo
C – poradenství (Councelling)
E – vzdělávání (Educational)
O – organizace (Organisational)
P – psychoterapie (Psychotherapy)

 

Podmínky pro získání certifikace jsou stanoveny mezinárodní organizací EATA a popsány v Příručce pro školení a zkoušky EATA.