Role těla v psychoterapii

Popis dvoudenního workshopu se Steff Oates TSTA (P)
“Some-body knows the trouble I’ve seen”

Souvislosti workshopu
Po získání kvalifikace TSTA se Steff vydala na cestu body-psychoterapie s cílem porozumět procesům, které nejsou úplně snadno vysvětlitelné pomocí Scénáře a koherentního narativu. Za posledních dvacet let byla ve výcviku a učila se od několika body-psychoterapeutů a všimla si, že jejich přístupy jsou také ovlivněny technikami založenými na sledování a následování svých vlastních tělesných reakcí, tj. psychoterapeuta, a reakcí klienta. V tomto procesu dochází k velmi silnému sdílení prostoru, kde jakékoli, i malé gesto, dech nebo zbarvení kůže může nabýt velkého významu. Jedná se o velmi jemný a citlivý proces, který vyžaduje trpělivost a to správné tempo, aby terapeut mohl doprovázet klienta tímto sdíleným procesem až k objevení významu daného tématu.

Rozšiřuje se tak repertoár praktiků a psychoterapeutů o vlastní a klientovy fenomenologické procesy s cílem porozumět nevědomé komunikaci.
Využíváme těla a gest, abychom podpořili tzv. “zvědavou vnímavost”.

Obsah workshopu – budeme se zabývat:
– Velmi stručnou historií a umístěním body-psychoterapie.
– Vysvětlíme si rozdíl mezi tím, jak je fenomenologie chápána v TA, a pohledem na historii a strukturu tzv. fenomenologického přístupu.
– Ukážeme si cvičení využívající kruh emocionální komunikace Wilmy Bucci k zahrnutí neverbálních symbolických a sub-symbolických procesů.

Aplikace workshopu – co si odnesete domů, do své praxe:
Rozšíření svého repertoáru o vlastní a klientovy fenomenologické procesy s cílem porozumět nevědomé komunikaci.
Využití těla a gest k podpoře tzv. “zvědavé vnímavosti”.

Styly výuky a učení:
Didaktické, zážitkové a diskusní.

Lektorka: Steff Oates TSTA (P)

Steff Oates je aktivně učící a supervidující Transakční Analytička, která v současnosti provozuje malou soukromou terapeutickou a supervizní praxi ve Walesu. Má vášeň pro Transakční Analýzu a integraci TA s dalšími modalitami. Je členkou správní rady ITAA již po dobu třinácti let a pravidelně přispívá do časopisu TAJ a několika knih o TA. Aktuálně spolupracuje s kolegyní z Rumunska na vydání knihy, která sleduje historii TA a kriticky posuzuje teorii a metodologii. Její touha je pomáhat klientům objevit části své osobnosti, které nejsou tak snadno pochopitelné prostřednictvím narativu Scénáře.

Termín:

4.-5. října 2024 v Praze

Cena:
členové ČATA: 5.500,- Kč
zájemci mimo ČATA: 6.500,- Kč

Základy TA jsou výhodou, nejsou však podmínkou pro účast na workshopu.

Počet účastníků: 20

Jazyk: Angličtina

Tlumočení: ANO (po domluvě může být v menší skupince)

Předběžnou přihlášku vyplňte, prosím, zde