Summer school TA 2022 Brno

Téma a podtitul: Dítě v nás


Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.

Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ

Lektoři: Uta Höhl-Spenceley, Sylvia Schachner, Dave Spenceley

Termín: 22. – 23. 4. 2022

Místo konání: Káznice Brno (zajímavý alternativní prostor v Brně s možností prohlídky a doprovodným programem)

Cena: 1.300,- studenti a členové ČATA, 1.700,- ostatní,
(od 1.4. bude cena vyšší: 1.600,- a 2.000,-)

Více informací naleznete průběžně na této stránce (program pod anotacemi)

Předběžnou přihlášku vyplňte, prosím, zde.


Lektoři a jejich workshopy:

Uta Höhl-Spenceley

Uta se do Transakční analýzy zamilovala již v roce 1986 na základním kurzu 101. Je nadšenou lektorkou a supervizorkou ve směru Poradenství. Pracuje a žije v Německu.
Ve svém prvním zaměstnání pracovala jako sociální pracovnice v poradenském centru pro závislé a na psychiatrii. Od roku 1994 má vlastní praxi. Poskytuje psycho-sociální poradenství a terapii, vede dlouhodobé kurzy vzdělávání v TA v Německu, Praze a Bukurešti. Pracuje i pro organizace a firmy, kde se zaměřuje na coaching a conflict management v týmu.
Vedle Transakční analýzy je kvalifikovanou psychoterapeutkou a absolvovala dvouletý výcvik v práci se sny podle C. G. Junga.
Publikovala několik knih: “Praxisanleitung” (na téma mentoring) 2012, Konfliktberatung in Teams“ (conflict management v týmu) 2007, “Lehrsupervision” (vzdělávání a supervize) 2021.

Anotace:

Práce s kreativními metodami v poradenství
(Uta Höhl-Spenceley)
Transakční analýza je často viděna jako povídací přístup, což není výstižné. Transakční analytici vždy a nadále používají kreativní metody, aby oslovili vnitřní dítě, dosáhli vhledu do vnitřních procesů, podpořili lidi při hledání kreativních řešení a zároveň stimulovali změnu.
Na tomto workshopu představím různé kreativní metody. Probereme, co je třeba vzít v úvahu při používání kreativních přístupů. Prozkoumáme, jak lze kreativní metody použít k analýze problému a k rozvoji nových vhledů hravými způsoby.

Sylvia Schachner

Sylvia žije a pracuje ve Vídni, a to jako manažerka vzdělávání, psycholožka, supervizorka a lektorka TA. TSTA absolvovala ve směru vzdělávání.
Pracuje s učiteli na plánování, pozorování a reflexi jejich práce, s celými školami na podpoře vývojového procesu, učí na pedagogické fakultě. V privátní praxi poskytuje individuální i skupinovou supervizi a poradenství. Školí TA hned v několika zemích, například v Rakousku, České republice, Slovensku, Ukrajině a Kyrgyzstánu – dříve hlavně prezenčně, v posledních dvou letech online. Díky své různorodé práci má zkušenosti s prací s rozdílnými skupinami klientů: učiteli a pedagogickými pracovníky, vedením škol, sociálními pracovníky i manažery. Také pracuje s dětmi a adolescenty, které učí právě TA.
Od července bude také prezidentkou EATA.

Anotace:

(Sylvia Schachner) Postava malého prince je známá po celém světě a představuje humanistickou filozofii a životní moudrost. Malé příběhy vyprávěné malým princem jsou metaforami a vyjádřením hodnot a etiky úzce související s transakčním analytickým myšlením.
Na tomto workshopu vás pozvu, abyste sami prozkoumali významy a možnosti těchto příběhů pro vás samotné, jak je můžete využít pro vzdělávání a výcvik, ale také pro psychoterapii, poradenství nebo supervizi.

Dave Spenceley

Dave je angličan a nyní “brexitový exulant” žijící v německu. Nedávno oslavil 32 let praxe v TA. Je to psychoterapeut, který ale také rád lektoruje a superviduje. V roce 1987 založil Yorkšírské mezinárodní vzdělávací centrum (Yorkshire Training Centre International), které nabízí TA vzdělávání po celé Evropě, teď v době covidu i online.
Davidova hlavní praxe je nyní v Rumunsku, kde vede TA vzdělávání a psychoterapeutickou praxi, kromě toho poskytuje i individuální sezení a vede mužskou skupinu – z domu v Německu. Davidův přístup čerpá ze všech směrů TA, integruje různé přístupy, například propojuje klasickou Transakční analýzu se vztahovou školou, školou nových rozhodnutí a praci s tělem.

Anotace:

Sny – královská cesta k našemu scénáři (Uta Höhl-Spenceley – Dave Spenceley)
Práce se sny hrála v psychoterapii vždy důležitou roli. Je vnímána jako královská cesta do nevědomí a integrace. Podle Erica Bernea sny odrážejí vnitřní procesy a lze je použít k pochopení klientova scénáře a raných scénářovéch scén.
Budeme prezentovat a diskutovat o tom, jak lze sny využít k pochopení a práci s ego stavy, slepými uličkami a scénářovými tématy (jako „nevědomý životní plán“). Budeme předvádět a vysvětlovat práci snů, založenou na TA a jungiánských přístupech.


Sobotní workshopy:

 „Já jsem Ok, Ty jsi Ok, anebo taky ne.“   Renata Novobílská  
Od narození „sbíráme“ zkušenosti a na jejich základě si vytváříme různá přesvědčení o sobě, o ostatních lidech a o světě. Tato přesvědčení v naší hlavě mají velkou moc, protože ovlivňují  naše rozhodování, chování, komunikaci, zkrátka vše, co děláme. Mohou být naším důležitým zdrojem nebo nás naopak mohou limitovat, a proto je užitečné je identifikovat.  K tomu během našeho workshopu použijeme jeden z nejznámějších TA konceptů „životní pozice“ a ukážeme si jeho další využití v praxi.  

„TA mapa práce policejního psychologa   Martina Javůrková
Během workshopu se podíváme na práci policejního psychologa a její kontext z pohledu různých TA konceptů a vytvoříme tak její mapu. Účastníci s alespoň základní znalostí TA budou mít možnost načrtnout si mapu své pracovní pozice a položí tak základ pro možné budoucí uvažování o své práci.

„Jak efektivně navázat kontakt   Radmila Pikorová 
První minuty setkání a naše reakce v nich významně ovlivňují další spolupráci a vzájemný vztah. Během nich se „ladíme“ na potřeby druhé osoby a volíme strategie komunikace. V tomto workshopu se účastníci seznámí s modelem „kontaktních dveří“, který umožňuje porozumět, jak se druhými necháváme „naladit“, rozpoznat, kdy je komunikace efektivní a rozhodnout se pro nejvhodnější přístup k rozdílným osobám.

„Specifika chatového poradenství z pohledu TA   Lucie Kudrnová Vosečková
Anotace Úvod do specifik chatového poradenství z hlediska transakční analýzy a možnosti jeho využití v poradenství a terapii.


Program Summer School

Pátek
9:00 – 9:30 – registrace
9:30 – 10:00 – uvítání
10:00 – 13:30 – Dreams – the royal road to our script – Uta Höhl-Spenceley – Dave Spenceley
13:30 – 14:30 – obědová pauza
14:30 – 17:30 – Little Prince – Sylvia Schachner
17:45 – 18:30 – Vzdělávání v TA – pro zájemce
18:30 – 19:00 – prohlídka Káznice
19:00 – ? Večírek s ochutnávkou vína a cimbálkou

Sobota
9:00 – 12:30 – Working with creative methods in counselling – Uta Höhl-Spenceley
12:30 – 13:30 – obědová pauza
13:30 – 14:30 – worskhopy
14:30 – 15:00 – pauza
15:00 – 16:00 – workshopy