“TA 210”TA 210

Kurz již probíhá a nelze se na něj přihlásit.

je základní systematický výcvik v TA, který poskytne absolventům ucelený teoretický přehled o konceptech a metodách transakční analýzy a možnostech jejich využití v různých profesních oblastech. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si aplikaci získaných znalostí a dovedností na příkladech ze svého profesního a osobního života.
“TA 210” je určen zájemcům o TA ze všech jejích aplikačních oblastí, tj. všem profesionálům z oblasti poradenství, psychoterapie, vzdělávání a organizací.
Je součástí mezinárodního vzdělávacího procesu v TA, který vede k možnosti získání mezinárodně uznávaného certifikátu CTA (Certifikovaný transakční analytik).

Po splnění požadavků získají absolventi výcviku “TA 210” Osvědčení ČATA o absolvování 210 hodin teorie v TA z celkových 300 hodin, které jsou požadovány ke zkoušce CTA (viz Příručka pro vzděláváví v TA  – Handbook). Zbývajících 90 hodin doporučujeme zájemcům o zkoušku získat až následně v rámci jejich vybrané aplikační oblasti ve specializovaných workshopech nebo v TA výcviku pro pokročilé. Účastníci výcviku si také budou moci v rámci svého profesního i osobního rozvoje domluvit s lektory individuální supervize či sebezkušenost.

Rozsah výcviku: listopad 2018 – červenec 2020

Celkem 210 hodin rozložených do 14 modulů, přičemž jeden modul obsahuje 15 hodin.

Detailní program ke stažení v pdf.

Na kurz se můžete přihlásit zde.

Profil lektorek: PhDr. Radmila Pikorová, PTSTA C, PhDr.Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA  C