Workshop pro hodnotitele písemných prací

PTSC chce zajistit úroveň hodnotitelů CTA písemných prací a zároveň je chce podpořit v tomto důležitém procesu. Hlavním záměrem workshopu je zamyslet se nad tím, co hodnocení znamená pro nás jako komunitu a co to znamená pro každého hodnotitele na praktické úrovni. Z tohoto důvodu se PTSC rozhodl nabídnout workshop vám všem, kteří jste hodnotiteli nebo připravujete své kandidáty k CTA zkoušce a zajímáte se o tento kvalifikační proces.


Tento workshop je určen všem CTA, PTSTA, CTA-TS, TSTA. Bude se konat v sobotu 1. února 2020 od 9:00 do 17:30.


Adresa konání: Konferenční centrum Green Point, Dvouletky 42, Praha 10 – Strašnice.
Cíle workshopu jsou:
Zvýšit povědomí o hodnotícím procesu jako takovém.
Posílit kompetence, dovednosti a sebedůvěru hodnotitelů.
Podělit se s kolegy o své zkušenosti, ptát se a získat tipy.
Zvýšit povědomí o tom, jak napsat hodnotící zprávu.
Podělit se s kolegy o myšlenky a principy spojené s hodnotícím procesem CTA.
Je to možnost podívat se na hodnocení a bodování jako na edukační proces a získat možné odpovědi na některé často kladené otázky, když stojíme před úkolem ohodnotit CTA písemnou práci: Jaká jsou kritéria? Jak mám použít hodnotící škálu? Jaké základní kompetence mám v písemné práci sledovat? Jakými důkazy to mám doložit? Jak to mám provést?
Je to také jeden ze způsobů, jak být informován o nových aspektech procesu jako je například přístup k dyslexii.

Workshop je poskytován zdarma, což předpokládá „žádoucí“ účast všech hodnotitelů a těch, kteří připravují své kandidáty na písemnou práci CTA, a to bez ohledu na to, zda jsou noví nebo zkušení.

Workshop je organizován za podpory Renaty Novobílské, která je členem PTSC a bude facilitován Sylvií Rossi, která je předsedkyní PTSC a TSTA – P,O. Workshop bude veden v angličtině bez oficiálního překladu.

Pokud se chcete workshopu zúčastnit, prosím, kontaktujte přímo Renatu
nejpozději do 20.12.2019.